Skip to content

VERENIGING VAN ENERGIECOÖPERATIES EN INITIATIEVEN IN NOORD-HOLLAND

Samen kunnen we de realisatie van lokale en duurzame opwek versnellen...

Wat wij doen

De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland i.o. komt op voor de belangen van lokale energie-initiatieven.

Als coalitie van burgercoöperaties versnellen we de transitie naar duurzame energie en leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Belangenbehartiging

De VEI NH komt op voor de belangen van energiecoöperaties en -initiatieven bij de Provincie Noord-Holland en andere stakeholders

Fondsenwerving

Samen ontsluiten we voor onze initiatieven fondsen en subsidies zodat we de realisatie van lokale duurzame opwek kunnen versnellen

Kennisdeling

Door de reeds aanwezige kennis en ervaring beschikbaar te stellen, ondersteunen we nieuwe initiatieven

"Coöperaties vinden het vaak lastig om geschikte locaties voor energieprojecten te krijgen. De VEI NH vindt dat overheidsinstanties coöperaties hierbij kunnen ondersteunen."

NoordHollandEPS

Samen werken we aan schone energie in Noord-Holland

Energiecoöperaties en andere burgerinitiatieven zijn in Noord-Holland onmisbaar in de transitie naar schone lokale energieopwekking, aardgasvrije wijken, duurzame mobiliteit en een circulaire economie.

In onze provincie neemt de lokale beweging inmiddels een belangrijke rol in. Niet alleen bij het initiëren en realiseren van projecten maar ook bij het verhogen van de betrokkenheid van burgers.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Energiecoöperaties

De energiecoöperaties spelen in Noord-Holland een belangrijke rol in de energietransitie en opwek van hernieuwbare energie

Lokale energieprojecten

Het aantal energieprojecten groeit gestaag en duizenden inwoners van Noord-Holland wekken inmiddels op deze manier hun energie op

MWp aan duurzame opwek

Schone en lokaal opgewekte energie levert een substantiële bijdrage. Samen we naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving.

Laatste nieuws

Meer weten?

Wil je weten hoe we samen jouw burger energie-initiatief kunnen versterken of wil je je aansluiten?

Neem dan contact met ons op.

06 10 93 45 30

info(at)veinh.nl

Partners

NoordHolland
EnergieSamen
HierOpgewekt