Skip to content

Uncategorized

RES Manifest geeft 10 voorwaarden voor succesvolle uitrol RES in Noord-Holland

De lokale beweging, energiecoöperaties en burgerinitiatieven juichen toe dat Noord-Holland middels de concept-RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid het aanbod doet om in 2030 in totaal zo’n 6,9 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken. Daarnaast wordt ook een aanzet gegeven om tot de realisatie van duurzame warmte richting RES 1.0 te komen. De spelregels…

Lees meer

Doe mee aan de masterclass Lokaal Eigendom

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en VEINH organiseren een tweetal masterclasses ‘’Lokaal Eigendom bij Energieprojecten’’. Deze masterclass vinden plaats op 11 en 18 juni, van 13.00 tot 15.30 via Zoom.Masterclass lokaal eigendom In de masterclass leer je: wat ‘50% lokaal eigendom’ inhoudt; hoe een coöperatief project ontwikkelt aan de hand van voorbeelden (vragen die aan…

Lees meer

4 December: bijeenkomst VEI-NH

Op woensdag 4 december is om 19:30 de volgende bijeenkomst van de VEI-NH bij de VU in Amsterdam. Let op: het gebouw zit in een zijstraat van de Boelelaan, we zitten dus niet in het hoofdgebouw van de VU). Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag vorige keer, reeds in jullie bezit Mededelingen Contacten met de…

Lees meer

Enquête subsidieregeling PNH

in 2020 gaat de subsidieregeling voor projecten van energiecoöperaties opnieuw in. Vóór die tijd kunnen wij als VEI-NH nog suggesties doen voor verbeteringen. Daartoe hebben we een kleine enquête opgesteld. invullen kost kost paar minuten en is belangrijk. Bij deze oproep aan de leden om dit alsnog te doen. Afbeelding: Business photo created by rawpixel.com –…

Lees meer