Skip to content

Manifest coöperatieve warmte & Handreiking slimme energiecombinaties

Net als bij plannen voor hernieuwbare elektriciteit op land, bieden lokale initiatieven en een coöperatieve werkwijze kansen voor de warmtetransitie.

Participatie in de wijkaanpakken van de TVW leidt tot betere plannen; bewoners kennen hun buurt en hun woning het beste. Lokale initiatieven verhogen het draagvlak; koplopers mobiliseren de andere bewoners in de buurt. Lokale initiatieven kunnen worden gestimuleerd, door uitgangspunten hiervoor op te nemen in de TVW. De wijze waarop dit wordt vastgelegd verschilt per gemeente. Op schaal van de energieregio kan kennis en ervaring worden uitgewisseld.

Download hier Manifest voor coöperatieve warmte

Download hier Handreiking Slimme energiecombinaties in de regio