Skip to content

"Het RES Manifest bevat 10 essentiële randvoorwaarden om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke en succesvolle manier vorm te geven..."

Het RES Manifest

De lokale beweging, energiecoöperaties en burgerinitiatieven juichen toe dat Noord-Holland middels de concept-RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid het aanbod doet om in 2030 in totaal zo’n 6,9 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken. Daarnaast wordt ook een aanzet gegeven om tot de realisatie van duurzame warmte richting RES 1.0 te komen.

De spelregels en voorwaarden waaronder deze realisatie moet plaatsvinden, zijn in de ogen van de Vereniging Energiecoöperaties en –initiatieven Noord-Holland (VEINH) echter onvolledig en niet duidelijk.

Het RES Manifest bevat 10 essentiële randvoorwaarden waaraan volgens VEINH moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke en succesvolle manier vorm te geven. Op die manier kunnen zo veel mogelijk inwoners, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze provincie daadwerkelijk een bijdrage leveren aan deze transitie en hier ook de vruchten van plukken.

VEINH vraagt gemeenten in de provincie Noord-Holland deze randvoorwaarden te erkennen, mee te nemen in de bespreking en uitvoering van de (concept) RES en met ons samen op te trekken om een eerlijk en kansrijk speelveld te creëren waarbinnen de transitie naar hernieuwbare energie in onze provincie kan plaatsvinden.

toppng.com-signature-png-3264x2448

Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven in Noord-Holland (VEINH)

Juni 2020

De 10 randvoorwaarden van het RES Manifest zijn:

De voorwaarden voor een succesvolle uitrol van de Regionale Energie Strategie zoals benoemd in het RES Manifest zijn opgesteld in samenwerking met de energiecoöperaties en initiatieven in Noord-Holland en deels overgenomen van aanbevelingen in het jaarverslag 2019 van Stichting Kennemer Energie (SKE).

Onze bijdrage aan de energietransitie

Energiecoöperaties

De energiecoöperaties spelen in Noord-Holland een belangrijke rol in de energietransitie en opwek van hernieuwbare energie

Lokale energieprojecten

Het aantal energieprojecten groeit gestaag en duizenden inwoners van Noord-Holland wekken inmiddels op deze manier hun energie op

MWp aan duurzame opwek

Schone en lokaal opgewekte energie levert een substantiële bijdrage. Samen streven we naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving.

Partners

Meer weten?

Wil je weten hoe we samen jouw burger energie-initiatief kunnen versterken of wil je je aansluiten?

Neem dan contact met ons op.

06 10 934 530
06 17 144 908

 

info(at)veinh.nl